مخاطبان‌تان را بشناسید

شما حتماباید بدانید دقیقا مخاطب هدف شما چه افرادی هستند، قرار است به آنها چه بگویید و چه کمکی به آنها بکنید. باید دقیقا بررسی کنید این افراد چطور به شما دسترسی دارند و چه زمان‌های از محتوای شما استفاده می‌کنند. مهمترین نکته این است که چه ارزشی برای مخاطبان می‌خواهید ایجاد کنید.

ارسال یک دیدگاه