پرسونال برندینگ یا برند شخصی چیست؟

در واقع شاید پرسنال برندینگ تعریف خیلی خاص و سختی نداشته باشد. همان‌طور که از یک کسب و کار یا محصول یک واحد تجاری برندی می‌‌سازیم که نه‌تنها شناخته شده است، بلکه اعتبار در بین مخاطبان دارد و از آن به عنوان یک نام تجاری شناخته شده و قابل اعتماد یاد می‌کنند، پرسونال برندینگ نیز همین‌گونه است. در پرسنال برندینگ شما روی خودتان کار می‌کنید و مهمترین موضوعی که باید به آن توجه داشته باشید ، پیشرفت و ارتقای خودتان است.
در پرسنال برندینگ، نام شماست که به عنوان برند شناخته شده و می‌درخشد و در بین تمامی مخاطبان ، اعتبار کسب می‌کند. ضمن اینکه برندسازی شخصی باعث می‌شود مانند برندسازی تجاری درآمد شما از نام و اعتبار برند خودتان باشد. شما می‌توانید با برندسای شخصی ذهنیت مخاطبان را نسبت به خودتان هدایت کنید و روی آنها نفوذ داشته باشید. ضمن اینکه مانند برندهای تجاری می‌توانید برای خودتان نام و نشان تجاری (آرم و لوگو)، داستان برند و حتی هویت بصری و سازمانی داشته باشید.

ارسال یک دیدگاه